Saturday, February 5, 2011

Musuh Islam Rosakkan Gambaran Muslimah
MUSUH-MUSUH Islam menggunakan bermacam-macam cara untuk merosak wanita muslimah dalam semua aspek kehidupannya. Di antara cara yang mereka lakukan adalah:

a. Berita-berita media massa,sama ada media cetak mahupun elektonik.

Secara zahirnya, dapat saja pemberitaan itu dianggap sebagai langkah maju dalam membela kaum kewanitaan melalui tajuk-tajuk yang diperlukan wanita dan kononnya untuk membela hak-hak wanita. Namun, pada hakikatnya adalah eksploitasi dan penindasan terhadap kaum wanita melalui penampilan wanita-wanita yang tidak memiliki rasa malu dan berakhlak rendah.

b. Menyeru kaum wanita untuk menjalani kehidupan bebas dengan sebebas-bebasnya tanpa ada hubungan dengan Allah, Rasul dan Al-Qur`an.

c. Mengkempenkan hidup serba boleh serta keluar dari nilai-nilai syariat dan budaya Islam dengan penganjuran pelbagai program hiburan realiti agar mencari kepopulariti dan kemasyhuran.

d. Meniru budaya glamour yang menyimpang dari nilai-nilai Islam,seperti kehidupan para artis dan penyanyi yang mana ada mereka yang sanggup mendedahkan batang tubuh mereka untuk menjadi halwa mata lelaki sekaligus menambahkan koleksi dosa-dosa terhadap Allah swt.

e. Mengikuti fesyen-fesyen baru sama ada dalam pakaian,kasut dan lain-lain.

f. Menyeru wanita muslimah untuk bekerja di luar rumah dan bercampur dengan lelaki tanpa alasan yang dibenarkan.

g. Mengajari wanita tentang cara-cara menarik perhatian lelaki melalui penulisan syair dan asmara dalam ruangan majalah atau akhbar yang diberi nama: sastera, pena pembaca,dialog,dan lain-lainnya.

h. Kolum perkenalan antara remaja yang mendorong mereka untuk saling berkirim surat dan gambar
dan seterusnya merangsang kepada pergaulan bebas.

Paul,seorang misionari jerman (1879), pernah berkata: "Yakinlah anda dengan sepenuhnya bahawa kita tidak akan mampu mengalahkan Islam kecuali jika wanita itu bersama kita dan berjalan di barisan kita."

Muhammad Thala'at Harb Basya dalam kitabnya Al-Mar'atu wal Hijab berkata: "Sesungguhnya penghilangan hijab dan percampuran laki-laki dan wanita adalah dua perkara yang menjadi impian bangsa Eropah (Barat) sejak dulu."


harakah 4-6 Feb 2011

No comments: